Easylist Czech and Slovak fórum

Fórum slúži na nahlásenie reklamy a problémov s blokovaním reklamy na českých a slovenských stránkach.

Ak sa zaregistrujete, budete môcť založiť privátnu diskusiu. Avšak, ak sa nezaregistrujete, stále budete môcť založiť diskusiu a nahlásiť nezablokovanú reklamu

Recent Discussions

05 Jun, 2021 09:29 AM
17 May, 2021 06:51 PM
02 Feb, 2021 04:41 AM
20 Jan, 2021 05:32 AM
02 Jan, 2021 07:47 AM