Novinky - chybí like a share od Facebooku

Martin's Avatar

Martin

02 Feb, 2019 08:48 PM

Na Novinky.cz mi u jednotlivých článků chybí FB tlačítka Like a Share, která by podle mě neměla být defaultně zakázaná, protože je lze zakázat Anti-sociálním filtrem pro ty, kteří je považují za nežádoucí a obecně je nevnímám jako spam.

Díky za veškerou práci!

Discussions are closed to public comments.
If you need help with EasyList Czech and Slovak please start a new discussion.

Keyboard shortcuts

Generic

? Show this help
ESC Blurs the current field

Comment Form

r Focus the comment reply box
^ + ↩ Submit the comment

You can use Command ⌘ instead of Control ^ on Mac

 

25 Jun, 2019 01:11 PM
07 Jun, 2019 08:46 AM
02 Jun, 2019 10:10 PM
23 May, 2019 07:25 AM
20 May, 2019 05:55 AM
28 Apr, 2019 12:18 PM