Filtry

winap's Avatar

winap

07 Mar, 2018 03:09 PM

Podle mě jsou filtry totálně v prdeli a nikdo už do nich asi ani nehrábne :( i když bylo přislíbeno, že se na nich bude zase pracovat..
I tak děkujem za ty léta práce a dřiny..snad se toho alespoň ujme někdo jiný.
Děkuju

Discussions are closed to public comments.
If you need help with EasyList Czech and Slovak please start a new discussion.

Keyboard shortcuts

Generic

? Show this help
ESC Blurs the current field

Comment Form

r Focus the comment reply box
^ + ↩ Submit the comment

You can use Command ⌘ instead of Control ^ on Mac