ads on iDNES.cz and other websites

Ladislav Morávek's Avatar

Ladislav Morávek

29 Apr, 2018 09:00 AM

Dobrý den,
reklamy na iDNES se objevovaly i přes zapnutý adblock téměř vždy, nyní ale je reklam tolik, že jsem se rozhodl vám reklamy nahlásit. V příloze posílám snímky obrazovky a přikládám i snímky jiných stránek. Začínám mít pocit, že s nimi spolupracujete a reklamy se zobrazují záměrně.

Discussions are closed to public comments.
If you need help with EasyList Czech and Slovak please start a new discussion.

Keyboard shortcuts

Generic

? Show this help
ESC Blurs the current field

Comment Form

r Focus the comment reply box
^ + ↩ Submit the comment

You can use Command ⌘ instead of Control ^ on Mac

Recent Discussions

19 May, 2018 11:36 AM
19 May, 2018 08:01 AM
12 May, 2018 04:51 PM
09 May, 2018 12:04 PM
08 May, 2018 10:39 PM

 

29 Apr, 2018 09:00 AM
23 Apr, 2018 05:31 PM
04 Apr, 2018 12:29 PM
04 Apr, 2018 09:27 AM
23 Mar, 2018 12:44 PM
20 Mar, 2018 09:10 AM