Whitelist - tracking VS bannery

Katarina N's Avatar

Katarina N

21 Jun, 2018 12:49 PM

Dobrý deň prajem,
email ktorý som vám posielala sa mi vrátil späť, lebo máte plnú schránku :/ Tak vám píšem sem.

Všimli sme si, že server login.dognet.sk sa nachádza vo vašom liste blokovaních reklám. Kontaktovali sme priamo samotný AdBlock a chceli sme sa dostať medzi akceptované reklamy. Po komunikácii s Otilia Otlacan [email blocked] nás tam chceli zaradiť, avšak nakoľko sa nachádzame vo vašom liste a nie defaultnom liste blokovaných reklám, obrátili nás priamo na vás.

"My suggestion would be to perhaps reach out to the maintainer(s) of the filter lists you're using and request that they unblock your non-ad resources."

Chcem vás preto poprosiť, či by ste mohli upraviť váš list blokovaných reklám a "login.dognet.sk" zmeniť na "login.dognet.sk/accounts/default1".

Vďaka tejto úprave sa stále budú blokovať bannery z nášho systému, no nebude sa blokovať náš tracking. V prílohe posielam k tomu aj dokumentáciu, ktorú sme posielali k žiadosti o zaradenie medzi akceptované reklamy.

Vopred ďakujem za vašu odpoveď ;)

Discussions are closed to public comments.
If you need help with EasyList Czech and Slovak please start a new discussion.

Keyboard shortcuts

Generic

? Show this help
ESC Blurs the current field

Comment Form

r Focus the comment reply box
^ + ↩ Submit the comment

You can use Command ⌘ instead of Control ^ on Mac

Recent Discussions

25 Jun, 2019 01:11 PM
07 Jun, 2019 08:46 AM
02 Jun, 2019 10:10 PM
23 May, 2019 07:25 AM
20 May, 2019 05:55 AM

 

28 Apr, 2019 12:18 PM
26 Apr, 2019 01:14 AM
05 Apr, 2019 01:41 AM
26 Mar, 2019 02:43 PM
03 Mar, 2019 11:09 PM
08 Feb, 2019 05:48 PM