tvprogram.idnes.cz - nezobrazí se obsah

fox's Avatar

fox

03 Dec, 2017 01:52 PM

Web https://tvprogram.idnes.cz/ zobrazí jen první sloupec a pak jsou vidět jen obrovská loga stanic, nic víc.
Dále třeba fotbal.idnes,cz nezobrazuje ligovou tabulku jako tabulku, ale jen textový výpis bez ohraničení čarami.

Discussions are closed to public comments.
If you need help with EasyList Czech and Slovak please start a new discussion.

Keyboard shortcuts

Generic

? Show this help
ESC Blurs the current field

Comment Form

r Focus the comment reply box
^ + ↩ Submit the comment

You can use Command ⌘ instead of Control ^ on Mac