Neblokované reklamy Novinky.cz

David's Avatar

David

19 Oct, 2017 03:18 PM

Již jsem viděl že tu založené diskuze jsou ohledně Novinek, ale už je to delší dobu co to blbne tak to napíšu znovu.

Na webu Novinky.cz nejsou kompletně blokovány reklamy, bannery, včetně videí. Vyzkoušeno na jiných PC i jiných prohlížečích.

I přesto, že reklamy zablokuji ručně stále se zobrazují.

Discussions are closed to public comments.
If you need help with EasyList Czech and Slovak please start a new discussion.

Keyboard shortcuts

Generic

? Show this help
ESC Blurs the current field

Comment Form

r Focus the comment reply box
^ + ↩ Submit the comment

You can use Command ⌘ instead of Control ^ on Mac