Edge a sťahovanie CSS súborov na weboch CNI a idnes.cz

Tomáš Hlásič's Avatar

Tomáš Hlásič

12 Aug, 2017 09:22 PM

Aloha, problém so sťahovaním CSS súborov platí aj pre Edge a na stránkach CN Invest (auto.cz, e15.cz, zive.cz, mobilmania.cz, atď...) aj idnes.cz. Vždy po načítaní alebo obnovení stránky sa chce stiahnuť jeden až niekoľko súborov .css

Discussions are closed to public comments.
If you need help with EasyList Czech and Slovak please start a new discussion.

Keyboard shortcuts

Generic

? Show this help
ESC Blurs the current field

Comment Form

r Focus the comment reply box
^ + ↩ Submit the comment

You can use Command ⌘ instead of Control ^ on Mac