reklamy na novinky.cz

tomáš's Avatar

tomáš

21 Oct, 2018 03:48 PM

nedaří se mi zablokovat reklamy na novinky.cz, používají sklik a hodně se tam toho mění

Discussions are closed to public comments.
If you need help with EasyList Czech and Slovak please start a new discussion.

Keyboard shortcuts

Generic

? Show this help
ESC Blurs the current field

Comment Form

r Focus the comment reply box
^ + ↩ Submit the comment

You can use Command ⌘ instead of Control ^ on Mac