ads on iDNES.cz and other websites

Ladislav Morávek's Avatar

Ladislav Morávek

29 Apr, 2018 09:00 AM

Dobrý den,
reklamy na iDNES se objevovaly i přes zapnutý adblock téměř vždy, nyní ale je reklam tolik, že jsem se rozhodl vám reklamy nahlásit. V příloze posílám snímky obrazovky a přikládám i snímky jiných stránek. Začínám mít pocit, že s nimi spolupracujete a reklamy se zobrazují záměrně.

Discussions are closed to public comments.
If you need help with EasyList Czech and Slovak please start a new discussion.

Keyboard shortcuts

Generic

? Show this help
ESC Blurs the current field

Comment Form

r Focus the comment reply box
^ + ↩ Submit the comment

You can use Command ⌘ instead of Control ^ on Mac