Easylist Czech and Slovak fórum

Fórum slúži na nahlásenie reklamy a problémov s blokovaním reklamy na českých a slovenských stránkach.

Ak sa zaregistrujete, budete môcť založiť privátnu diskusiu. Avšak, ak sa nezaregistrujete, stále budete môcť založiť diskusiu a nahlásiť nezablokovanú reklamu

 

18 Jul, 2017 06:55 PM
13 Jul, 2017 02:04 PM
12 Jul, 2017 02:05 AM
11 Jul, 2017 06:36 AM
10 Jul, 2017 04:08 PM
07 Jul, 2017 03:20 PM